Posts

Showing posts from October, 2011

Пътуването е приключение

Амстердам - да поиграем на „Надничащия Том”

Атина

Падуа. По-малката сестра на Венеция.

Случих се в Хисаря